Auferstehung Aquarell a Karton

      o Titel Collage

 

     Himmelsleiter Aquarell a Papier

 

   Drei Hexen Mischtechni a Karton

 

          

             o. Titel Tusche u Acryl a Karton

 

     Zeichen Acryl a Karton

 

       Mondläufer Mischtechnik a Karton

 

        

              Die Schöpfung Tusche u Aquarell a Karton

 

                             

                                 Preludium II Öl a Hartfaser

 

     Das steinerne Herz Aquarell u Buntstift a Papier